Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+2
2,15
13,00
1,75
1,84
1,54
-
-
+2
2,80
16,00
1,45
2,38
1,33
-
-
+2
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+2
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,20
3,60
+2
2,00
1,65
+2
2,50
1,40
+2
1,70
1,90
+2
1,20
3,60
+2
1,20
3,60
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem