Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
ned 16:00
4,20
10,00
1,30
2,96
1,15
-
-
+5
1,95
7,50
2,15
1,55
1,67
-
-
+4
1,85
8,00
2,25
1,50
1,76
-
-
+4
2,10
7,50
2,00
1,64
1,58
-
-
+4
Zbir golova
L1
L2
ned 16:00
55,5
1,85
1,85
+5
56,5
1,75
1,95
+4
53,5
1,85
1,85
+4
54,5
1,80
1,90
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
ned 16:00
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+5
2,05
5,00
2,15
1,45
1,50
-
+4
1,97
5,50
2,15
1,45
1,55
-
+4
2,20
5,00
2,10
1,53
1,48
-
+4
Hendikep
H1
H2
ned 16:00
+3,5
1,85
1,85
+5
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
ned 16:00
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem