Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
11,00
20,00
1,03
7,10
-
-
-
+9
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
9,00
12,00
1,05
-
-
-
+9
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
12,00
50,00
7,50
50,00
99,00
18,00
25,00
45,00
1,07
+9
Konačni pobjednik
A1
A2
9,00
1,02
+9
Hendikep
H1
H2
+19,5
1,85
1,85
+9
+27,5
1,30
3,30
+9
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem