Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+5
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+5
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+5
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+5
ned 16:30
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+5
14,00
20,00
1,01
8,24
-
-
-
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,30
8,50
3,60
1,13
2,53
-
+5
1,85
8,00
2,05
1,50
1,63
-
+5
1,30
8,50
3,60
1,13
2,53
-
+5
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+5
ned 16:30
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,35
30,00
15,50
17,00
99,00
35,00
4,65
33,00
6,00
+5
2,15
28,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
27,00
2,55
+5
1,35
30,00
15,50
17,00
99,00
35,00
4,65
33,00
6,00
+5
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+5
ned 16:30
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,15
4,10
+5
1,65
2,00
+5
1,15
4,10
+5
1,10
5,00
+5
ned 16:30
1,30
2,90
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
ned 16:30
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem