Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+4
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+4
sub 14:45
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+4
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+4
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+4
14,00
20,00
1,01
8,24
-
-
-
+3
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
+4
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+4
sub 14:45
2,45
8,00
1,60
1,88
1,33
-
+4
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+4
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+4
12,00
13,00
1,03
-
-
-
+3
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
+4
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+4
sub 14:45
3,15
25,00
5,50
25,00
75,00
17,00
9,00
30,00
1,75
+4
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+4
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+4
15,00
55,00
8,00
60,00
99,00
20,00
30,00
50,00
1,05
+3
Konačni pobjednik
A1
A2
1,70
1,90
+4
1,06
6,00
+4
sub 14:45
2,40
1,45
+4
1,10
5,00
+4
1,35
2,70
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem