Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+5
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,20
3,60
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem