Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
4,30
9,00
1,30
2,91
1,14
-
-
+4
1,40
8,00
3,70
1,19
2,53
-
-
+4
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
+4
1,25
9,50
4,90
1,10
3,23
-
-
+4
sre 20:30
2,90
8,00
1,55
2,13
1,30
-
-
+4
1,01
17,00
16,00
-
8,24
-
-
+4
sre 21:00
6,60
11,00
1,15
4,13
1,04
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+4
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+4
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
+4
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+4
sre 20:30
2,65
6,00
1,65
1,85
1,30
-
+4
1,02
12,00
11,00
-
-
-
+4
sre 21:00
5,20
8,00
1,20
3,15
1,04
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
6,50
25,00
6,00
23,00
65,00
12,00
13,00
25,00
1,45
+4
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+4
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
+4
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+4
sre 20:30
4,30
21,00
6,00
18,00
55,00
15,00
8,00
21,00
1,80
+4
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+4
sre 21:00
10,00
25,00
7,50
35,00
80,00
11,00
20,00
25,00
1,25
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
sre 20:30
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
sre 21:00
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem