Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
9,00
3,50
1,21
2,52
-
-
+4
5,50
11,00
1,20
3,67
1,08
-
-
+4
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
+4
1,10
13,00
8,00
1,01
4,95
-
-
+4
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
+4
1,02
17,00
14,00
-
7,68
-
-
+4
1,35
9,00
3,90
1,17
2,72
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+4
4,20
7,00
1,30
2,60
1,10
-
+4
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
+4
1,15
8,50
6,50
1,01
3,60
-
+4
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+4
1,04
11,00
10,00
-
5,24
-
+4
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+4
9,00
25,00
6,50
26,00
75,00
13,00
15,00
25,00
1,35
+4
1,15
28,00
39,00
14,00
87,00
60,00
9,00
28,00
17,00
+4
1,20
30,00
20,00
12,00
85,00
45,00
8,00
30,00
12,00
+4
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+4
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+4
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem