Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
+8
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+8
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+8
1,70
9,00
2,45
1,43
1,93
-
-
+8
2,50
8,00
1,70
1,90
1,40
-
-
+8
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+8
1,45
8,00
3,40
1,23
2,39
-
-
+4
Zbir golova
L1
L2
56,5
1,95
1,75
+8
52,5
1,95
1,75
+8
55,5
1,95
1,75
+8
59,5
1,90
1,80
+8
49,5
1,85
1,85
+8
54,5
1,85
1,85
+8
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+8
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+8
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+8
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+8
2,40
5,50
1,80
1,67
1,36
-
+8
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+8
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+8
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+8
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+8
2,10
20,00
6,50
16,00
45,00
17,00
5,50
20,00
3,30
+8
3,30
20,00
5,50
17,00
45,00
16,00
6,50
20,00
2,10
+8
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+8
1,65
22,00
9,00
15,00
60,00
20,00
6,00
23,00
5,50
+4
Hendikep
H1
H2
-4,5
1,85
1,85
+8
-3,5
1,95
1,75
+8
+1,5
1,75
1,95
+8
-4,5
1,75
1,95
+8
-4,5
1,95
1,75
+8
-1,5
1,90
1,80
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem