Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,20
4,10
2,60
1,43
1,59
1,19
-
+14
2,20
3,90
2,70
1,41
1,60
1,21
-
+14
2,80
3,90
2,15
1,63
1,39
1,22
-
+14
2,35
3,90
2,45
1,47
1,50
1,20
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,70
1,90
+14
1,70
1,90
+14
1,90
1,70
+14
1,75
1,85
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
1,95
1,75
+14
5,5
1,55
2,30
+14
6,5
1,15
4,70
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
3,20
1,25
+14
-1,5
2,90
1,30
+14
+1,5
1,30
2,90
+14
-1,5
2,90
1,30
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+14
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+14
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+14
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem