Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,15
13,00
1,75
1,84
1,54
-
-
+8
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+2
1,30
16,00
3,60
1,20
2,94
-
-
+2
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,05
8,00
1,85
1,63
1,50
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,55
27,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
28,00
2,15
+8
Konačni pobjednik
A1
A2
2,00
1,65
+8
1,47
2,35
+2
1,25
3,20
+2
Hendikep
H1
H2
+2,5
1,85
1,85
+8
+8,5
1,30
3,30
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem