Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+8
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+8
Konačni pobjednik
A1
A2
1,30
2,90
+8
Hendikep
H1
H2
-13,5
3,30
1,30
+8
-7,5
1,85
1,85
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem