Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,80
15,00
2,50
1,65
2,15
-
-
+21
3,00
16,00
1,40
2,53
1,29
-
-
+6
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+6
3,00
16,00
1,40
2,53
1,29
-
-
+6
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,80
8,00
2,10
1,47
1,66
-
+21
2,75
8,00
1,50
2,05
1,26
-
+6
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
+6
2,75
8,00
1,50
2,05
1,26
-
+6
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,75
8,00
2,00
1,44
1,60
-
+21
2,50
8,00
1,50
1,90
1,26
-
+6
1,85
8,00
1,90
1,50
1,54
-
+6
2,50
8,00
1,50
1,90
1,26
-
+6
1,85
8,00
1,90
1,50
1,54
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,10
29,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
28,00
2,65
+21
3,50
27,00
5,00
31,00
90,00
17,00
11,00
32,00
1,60
+6
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
+6
3,50
27,00
5,00
31,00
90,00
17,00
11,00
32,00
1,60
+6
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,65
2,05
+21
2,70
1,35
+6
1,70
1,90
+6
2,70
1,35
+6
1,70
1,90
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem