Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,30
14,00
1,65
1,98
1,48
-
-
+26
1,03
20,00
11,00
-
7,10
-
-
+25
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+22
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+23
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+2
1,30
16,00
3,60
1,20
2,94
-
-
+2
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+2
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,25
10,00
1,70
1,84
1,45
-
+26
1,10
15,00
6,50
1,02
4,53
-
+25
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+22
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+23
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,05
8,00
1,75
1,63
1,44
-
+26
1,08
12,00
8,00
-
-
-
+25
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+22
1,30
10,00
2,90
1,15
2,25
-
+23
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,80
28,00
5,75
25,00
75,00
18,00
6,25
29,00
2,05
+26
1,07
45,00
25,00
18,00
99,00
50,00
7,50
50,00
12,00
+25
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+22
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+23
Konačni pobjednik
A1
A2
2,10
1,57
+26
1,02
9,00
+25
1,45
2,40
+22
1,10
5,00
+23
2,40
1,45
+2
1,25
3,20
+2
1,35
2,70
+2
1,10
5,00
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem