Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+25
1,30
16,00
3,60
1,20
2,94
-
-
+26
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+26
3,60
16,00
1,30
2,94
1,20
-
-
+23
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+6
4,00
17,00
1,25
3,24
1,16
-
-
+6
1,70
13,00
2,25
1,50
1,92
-
-
+6
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+25
1,40
8,00
3,15
1,19
2,26
-
+26
1,85
8,00
2,05
1,50
1,63
-
+26
3,15
8,00
1,40
2,26
1,19
-
+23
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+6
3,30
8,50
1,35
2,38
1,16
-
+6
1,80
8,00
2,10
1,47
1,66
-
+6
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+25
1,40
8,00
2,70
1,19
2,02
-
+26
1,80
8,00
1,95
1,47
1,57
-
+26
2,70
8,00
1,40
2,02
1,19
-
+23
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+6
2,85
8,50
1,35
2,13
1,16
-
+6
1,75
8,00
2,00
1,44
1,60
-
+6
1,55
8,00
2,35
1,30
1,82
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+25
1,50
32,00
12,00
17,50
95,00
31,00
4,60
35,00
4,50
+26
2,15
28,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
27,00
2,55
+26
4,50
35,00
4,60
31,00
95,00
17,50
12,00
32,00
1,50
+23
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+6
5,00
35,00
4,50
35,00
99,00
17,00
14,00
30,00
1,45
+6
2,10
29,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
28,00
2,65
+6
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,10
5,00
+25
1,25
3,20
+26
1,65
2,00
+26
3,20
1,25
+23
1,10
5,00
+6
3,60
1,20
+6
1,62
2,05
+6
1,40
2,50
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem