Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,60
16,00
1,35
2,94
1,24
-
-
+6
1,35
16,00
3,60
1,24
2,94
-
-
+6
1,25
17,00
4,50
1,16
3,56
-
-
+6
1,20
17,00
5,20
1,12
3,98
-
-
+6
1,25
17,00
4,50
1,16
3,56
-
-
+6
1,40
16,00
3,30
1,29
2,74
-
-
+6
1,25
17,00
4,50
1,16
3,56
-
-
+6
2,60
14,00
1,60
2,19
1,44
-
-
+6
1,10
18,00
8,20
1,04
5,63
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,80
8,00
1,45
2,07
1,23
-
+6
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+6
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+6
1,30
8,50
3,60
1,13
2,53
-
+6
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+6
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+6
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+6
2,25
8,00
1,70
1,76
1,40
-
+6
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,60
8,00
1,45
1,96
1,23
-
+6
1,45
8,00
2,60
1,23
1,96
-
+6
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+6
1,30
8,50
3,00
1,13
2,22
-
+6
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+6
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+6
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+6
2,10
8,00
1,70
1,66
1,40
-
+6
1,20
9,00
4,00
1,06
2,77
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
4,00
30,00
5,00
30,00
90,00
17,50
12,00
32,00
1,55
+6
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+6
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+6
1,35
30,00
15,50
17,00
99,00
35,00
4,65
33,00
6,00
+6
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+6
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+6
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+6
2,85
23,00
5,50
23,00
75,00
18,00
7,00
30,00
2,00
+6
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
2,90
1,30
+6
1,30
2,90
+6
1,20
3,60
+6
1,15
4,10
+6
1,20
3,60
+6
1,35
2,70
+6
1,20
3,60
+6
2,20
1,52
+6
1,06
6,00
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem