Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
8,50
3,60
1,20
2,53
-
-
+4
1,40
8,50
3,60
1,20
2,53
-
-
+4
1,70
8,00
2,55
1,40
1,93
-
-
+4
1,30
9,00
4,30
1,14
2,91
-
-
+4
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
+4
1,01
17,00
16,00
-
8,24
-
-
+4
1,35
9,00
3,90
1,17
2,72
-
-
+4
1,15
11,00
6,70
1,04
4,16
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+4
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+4
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+4
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+4
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
+4
1,02
12,00
11,00
-
-
-
+4
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+4
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+4
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+4
2,10
20,00
6,50
16,00
45,00
17,00
5,50
20,00
3,30
+4
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+4
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
+4
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+4
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+4
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem