Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
9,00
3,20
1,25
2,36
-
-
+4
1,45
9,00
3,20
1,25
2,36
-
-
+4
2,60
8,50
1,65
1,99
1,38
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+4
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+4
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,65
22,00
9,00
15,00
60,00
20,00
6,00
23,00
5,50
+4
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+4
3,50
20,00
5,50
18,00
45,00
15,00
7,00
20,00
2,00
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem