Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,40
3,40
2,50
1,41
1,44
1,22
4,50
+5
1,35
4,50
6,80
1,04
2,71
1,13
1,90
+5
sub 14:00
2,30
3,20
2,75
1,34
1,48
1,25
4,30
+5
2,10
3,30
3,00
1,28
1,57
1,24
3,80
+5
2,40
3,10
2,70
1,35
1,44
1,27
4,50
+5
1,95
3,40
3,30
1,24
1,67
1,23
3,40
+5
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,27
3,10
1,30
2,90
1,65
3,70
4,10
9,00
+5
1,05
6,00
1,65
2,00
1,75
2,10
10,00
12,00
+5
sub 14:00
1,25
3,20
1,35
2,70
1,70
3,40
4,40
9,00
+5
1,22
3,40
1,35
2,70
1,65
3,30
4,60
9,00
+5
1,27
3,10
1,30
2,90
1,65
3,70
4,10
9,00
+5
1,15
4,10
1,40
2,50
1,60
2,90
5,80
10,00
+5
Zbir golova
L1
L2
2,5
2,05
1,60
+5
2,5
1,90
1,70
+5
2,5
1,90
1,70
+5
sub 14:00
2,5
1,80
1,80
+5
2,5
2,05
1,60
+5
2,5
1,90
1,70
+5
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
2,05
1,60
+5
2,15
1,55
+5
sub 14:00
2,15
1,55
+5
2,05
1,60
+5
2,05
1,60
+5
1,90
1,70
+5
Tip 1 = oba daju gol i 3 ili više gol. na utak., tip 2 = ostalo (na 90 min.)
Hendikep
H1
HX
H2
1X
X2
12
0:1
3,40
3,50
-
-
1,20
-
+5
0:1
3,80
3,50
-
-
1,16
-
+5
0:1
4,50
3,40
-
-
1,09
-
+5
sub 14:00
0:1
4,30
3,40
-
-
1,12
-
+5
0:1
1,90
3,80
-
-
1,70
-
+5
0:1
4,50
3,40
-
-
1,09
-
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem