Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
7,00
6,00
1,25
3,23
1,03
1,06
-
+13
1,45
4,80
4,70
1,11
2,37
1,11
-
+14
1,60
4,50
3,80
1,18
2,06
1,13
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
5,00
1,10
+13
1,35
2,70
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,30
1,55
+14
5,5
1,75
1,95
+14
6,5
1,35
2,90
+14
5,5
3,20
1,30
+13
6,5
2,00
1,70
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,00
1,65
+14
-1,5
1,75
1,85
+14
+1,5
2,50
1,40
+13
+2,5
1,80
1,80
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
5,50
3,50
1,45
2,15
-
1,15
+13
1,85
2,70
5,20
1,10
1,78
1,36
+14
2,05
2,60
3,90
1,15
1,56
1,34
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem