Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
9,00
3,50
1,21
2,52
-
-
+6
1,17
12,00
5,80
1,07
3,91
-
-
+6
Zbir golova
L1
L2
52,5
1,95
1,75
+6
47,5
1,80
1,90
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+6
1,25
7,00
4,80
1,05
2,85
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+6
1,27
25,50
18,50
14,50
77,00
30,00
7,00
25,50
10,00
+6
Hendikep
H1
H2
-4,5
1,75
1,95
+6
-2,5
1,85
1,85
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem