Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,30
8,50
1,80
1,81
1,49
-
-
+4
3,20
9,00
1,45
2,36
1,25
-
-
+4
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
+4
1,70
8,50
2,50
1,42
1,93
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,20
5,50
1,95
1,57
1,45
-
+4
2,90
6,00
1,55
1,96
1,23
-
+4
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+4
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
3,00
20,00
5,00
16,50
40,00
15,50
6,00
20,00
2,30
+4
5,50
23,00
6,00
20,00
60,00
15,00
9,00
22,00
1,65
+4
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+4
2,10
20,00
6,50
16,00
45,00
17,00
5,50
20,00
3,30
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem