Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,30
9,00
4,30
1,14
2,91
-
-
+8
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+8
Zbir golova
L1
L2
56,5
1,85
1,85
+8
56,5
1,95
1,75
+8
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+8
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+8
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+8
Hendikep
H1
H2
-4,5
1,90
1,80
+8
-3,5
1,90
1,80
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem