Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,60
4,20
2,05
1,61
1,38
1,15
-
+7
sub 16:00
1,30
6,30
5,50
1,08
2,94
1,05
-
+7
1,75
4,30
3,30
1,24
1,87
1,14
-
+7
2,20
4,10
2,40
1,43
1,51
1,15
-
+7
1,45
4,80
4,70
1,11
2,37
1,11
-
+7
sub 17:30
2,10
4,10
2,55
1,39
1,57
1,15
-
+7
1,45
4,80
4,70
1,11
2,37
1,11
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
2,00
1,65
+7
sub 16:00
1,15
4,10
+7
1,45
2,40
+7
1,70
1,90
+7
1,25
3,20
+7
sub 17:30
1,65
2,00
+7
1,25
3,20
+7
Hendikep
H1
H2
sub 16:00
-1,5
1,55
2,15
+7
-1,5
1,75
1,85
+7
-1,5
1,75
1,85
+7
-1,5
2,25
1,50
+7
-1,5
2,90
1,30
+7
+1,5
1,35
2,70
+7
sub 17:30
-1,5
2,70
1,35
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
3,10
2,35
2,65
1,34
1,25
1,43
+7
sub 16:00
1,60
3,30
4,50
1,08
1,90
1,18
+7
2,30
2,50
3,50
1,20
1,45
1,38
+7
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+7
1,85
2,70
5,20
1,10
1,78
1,36
+7
sub 17:30
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+7
1,85
2,70
5,20
1,10
1,78
1,36
+7
Prva trećina / Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
4,70
13,00
13,00
6,30
7,00
5,20
16,00
13,00
3,50
+7
sub 16:00
1,60
17,00
23,00
5,30
9,00
10,00
13,00
16,00
9,50
+7
2,65
13,00
19,00
5,00
8,00
7,50
12,00
13,00
6,10
+7
3,80
13,00
15,00
5,30
7,00
5,90
14,00
13,00
4,20
+7
1,95
15,00
22,00
5,10
8,50
8,50
12,00
14,00
8,00
+7
sub 17:30
3,60
13,00
15,00
5,20
7,00
6,20
13,00
13,00
4,50
+7
1,95
15,00
22,00
5,10
8,50
8,50
12,00
14,00
8,00
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem