Nema ponude
Pogledajte utakmice iz ukupne ponude dolje
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,20
6,50
8,00
1,01
3,59
1,04
-
+7
1,80
4,40
3,10
1,28
1,82
1,14
-
+7
2,10
4,20
2,50
1,40
1,57
1,14
-
+7
1,25
6,00
7,00
1,03
3,23
1,06
-
+7
1,25
6,00
7,00
1,03
3,23
1,06
-
+7
1,20
6,50
8,00
1,01
3,59
1,04
-
+7
1,75
4,50
3,20
1,26
1,87
1,13
-
+7
1,95
4,30
2,75
1,34
1,68
1,14
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
1,65
2,00
+7
1,10
5,00
+7
1,10
5,00
+7
1,10
5,00
+7
1,45
2,40
+7
1,60
2,05
+7
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,25
1,50
+7
-1,5
1,35
2,70
+7
-1,5
1,35
2,70
+7
-1,5
2,50
1,40
+7
-1,5
2,90
1,30
+7
-1,5
2,40
1,45
+7
-1,5
1,45
2,40
+7
-1,5
1,45
2,40
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
1,40
3,80
5,80
-
2,25
1,12
+7
2,35
2,60
3,20
1,23
1,43
1,35
+7
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+7
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+7
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+7
1,40
3,80
5,80
-
2,25
1,12
+7
2,30
2,60
3,30
1,22
1,45
1,36
+7
2,50
2,50
3,10
1,25
1,38
1,38
+7
Prva trećina / Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,40
18,00
24,00
5,50
10,00
12,00
13,00
17,00
11,00
+7
2,80
13,00
18,00
5,00
7,50
7,50
12,00
13,00
6,00
+7
3,60
13,00
15,00
5,20
7,00
6,20
13,00
13,00
4,50
+7
1,50
17,00
24,00
5,40
9,00
12,00
13,00
17,00
10,00
+7
1,50
17,00
24,00
5,40
9,00
12,00
13,00
17,00
10,00
+7
1,40
18,00
24,00
5,50
10,00
12,00
13,00
17,00
11,00
+7
2,65
13,00
19,00
5,00
8,00
7,50
12,00
13,00
6,10
+7
3,10
13,00
17,00
5,20
7,50
6,50
13,00
13,00
5,00
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem