Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,85
4,30
3,00
1,29
1,77
1,14
-
+11
3,00
4,30
1,85
1,77
1,29
1,14
-
+11
6,20
4,80
1,35
2,71
1,05
1,11
-
+10
2,45
4,00
2,20
1,52
1,42
1,16
-
+11
3,20
4,50
1,75
1,87
1,26
1,13
-
+11
2,25
4,30
2,30
1,48
1,50
1,14
-
+11
5,20
5,00
1,40
2,55
1,09
1,10
-
+11
3,20
4,20
1,80
1,82
1,26
1,15
-
+11
Konačni pobjednik
A1
A2
1,50
2,25
+11
2,25
1,50
+11
1,90
1,70
+11
2,40
1,45
+11
3,60
1,20
+11
2,25
1,50
+11
Zbir golova
L1
L2
4,5
2,70
1,40
+11
5,5
1,90
1,80
+11
6,5
1,50
2,40
+11
5,5
2,55
1,45
+10
6,5
1,85
1,85
+10
4,5
4,00
1,20
+11
5,5
2,30
1,55
+11
6,5
1,75
1,95
+11
4,5
3,20
1,30
+11
5,5
2,00
1,70
+11
6,5
1,60
2,20
+11
4,5
4,50
1,15
+11
5,5
2,40
1,50
+11
6,5
1,80
1,90
+11
4,5
2,55
1,45
+11
5,5
1,85
1,85
+11
6,5
1,45
2,55
+11
4,5
2,90
1,35
+11
5,5
1,95
1,75
+11
6,5
1,55
2,30
+11
4,5
3,20
1,30
+11
5,5
2,00
1,70
+11
6,5
1,60
2,20
+11
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,90
1,30
+11
+1,5
2,05
1,60
+10
+1,5
1,50
2,25
+11
+1,5
1,35
2,70
+11
+1,5
2,05
1,60
+11
-1,5
2,40
1,45
+11
+1,5
1,55
2,15
+11
+1,5
1,60
2,05
+11
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,40
2,50
3,30
1,22
1,41
1,38
+11
3,30
2,50
2,40
1,41
1,22
1,38
+11
4,20
3,20
1,65
1,80
1,09
1,18
+10
3,05
2,25
2,85
1,29
1,26
1,47
+11
3,30
2,60
2,30
1,45
1,22
1,36
+11
2,80
2,35
2,90
1,28
1,30
1,42
+11
5,10
2,90
1,70
1,85
1,07
1,27
+11
3,40
2,50
2,35
1,43
1,21
1,38
+11
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem