Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,10
4,10
2,60
1,39
1,59
1,16
-
+14
2,50
4,10
2,15
1,55
1,41
1,16
-
+14
2,50
4,10
2,15
1,55
1,41
1,16
-
+14
2,35
4,00
2,35
1,48
1,48
1,17
-
+13
3,20
4,50
1,75
1,87
1,26
1,13
-
+13
2,05
4,10
2,65
1,37
1,61
1,16
-
+14
2,25
4,00
2,45
1,44
1,52
1,17
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,65
2,00
+14
1,90
1,70
+14
1,90
1,70
+14
1,80
1,80
+13
2,40
1,45
+13
1,65
2,00
+14
1,70
1,90
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,20
1,30
+13
4,5
2,00
1,70
+13
5,5
1,60
2,20
+13
6,5
1,20
4,00
+13
3,5
2,90
1,35
+14
4,5
1,95
1,75
+14
5,5
1,55
2,30
+14
6,5
1,20
4,00
+14
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,30
2,90
+14
+1,5
1,30
2,90
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
+1,5
1,50
2,25
+13
-1,5
2,70
1,35
+14
-1,5
3,20
1,25
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+14
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+14
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+14
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+13
3,30
2,60
2,30
1,45
1,22
1,36
+13
2,65
2,35
3,10
1,25
1,34
1,43
+14
2,85
2,30
2,95
1,27
1,29
1,45
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem