Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
5,00
6,00
1,09
2,73
1,14
-
+13
2,50
4,10
2,30
1,55
1,47
1,20
-
+14
1,95
4,20
3,10
1,33
1,78
1,20
-
+14
2,35
4,00
2,45
1,48
1,52
1,20
-
+14
3,05
4,20
1,95
1,77
1,33
1,19
-
+14
pet 18:00
1,95
4,20
2,95
1,33
1,73
1,17
-
+13
2,05
4,20
2,85
1,38
1,70
1,19
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,20
3,60
+13
1,55
2,15
+14
1,75
1,85
+14
2,15
1,55
+14
pet 18:00
1,55
2,15
+13
1,60
2,05
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,30
1,55
+14
5,5
1,75
1,95
+14
6,5
1,35
2,90
+14
pet 18:00
4,5
2,55
1,45
+13
pet 18:00
5,5
1,85
1,85
+13
pet 18:00
6,5
1,45
2,55
+13
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
4,50
1,15
+14
4,5
2,40
1,50
+14
5,5
1,80
1,90
+14
6,5
1,40
2,70
+14
4,5
3,20
1,30
+13
5,5
2,00
1,70
+13
6,5
1,60
2,20
+13
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,25
3,20
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
pet 18:00
-1,5
2,50
1,40
+13
-1,5
3,20
1,25
+14
+1,5
1,40
2,50
+14
-1,5
1,65
2,00
+13
-1,5
2,50
1,40
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
1,70
2,80
5,25
1,06
1,83
1,28
+13
3,00
2,20
2,95
1,27
1,26
1,49
+14
2,55
2,35
3,25
1,22
1,36
1,43
+14
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+14
3,25
2,35
2,55
1,36
1,22
1,43
+14
pet 18:00
2,55
2,35
3,25
1,22
1,36
1,43
+13
2,70
2,30
3,15
1,24
1,33
1,45
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem