Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
4,60
4,40
1,13
2,25
1,12
-
+13
3,40
4,40
1,70
1,92
1,23
1,13
-
+13
2,40
3,60
2,40
1,44
1,44
1,20
-
+12
1,30
5,20
6,70
1,04
2,90
1,09
-
+13
Konačni pobjednik
A1
A2
1,25
3,20
+13
1,80
1,80
+12
1,15
4,10
+13
Zbir golova
L1
L2
4,5
2,30
1,55
+13
5,5
1,75
1,95
+13
6,5
1,35
2,90
+13
3,5
2,40
1,50
+12
4,5
1,80
1,90
+12
5,5
1,40
2,70
+12
3,5
2,20
1,60
+13
4,5
1,70
2,00
+13
5,5
1,30
3,20
+13
4,5
2,30
1,55
+13
5,5
1,75
1,95
+13
6,5
1,35
2,90
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,55
2,15
+13
-1,5
1,85
1,75
+13
-1,5
1,55
2,15
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
1,90
2,60
4,30
1,10
1,62
1,32
+13
3,50
2,60
2,20
1,49
1,19
1,35
+13
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+12
1,60
3,30
4,50
1,08
1,90
1,18
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem