Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,70
4,40
3,40
1,23
1,92
1,13
-
+13
1,90
4,40
2,80
1,33
1,71
1,13
-
+13
2,20
4,00
2,45
1,42
1,52
1,16
-
+12
1,25
6,00
7,00
1,03
3,23
1,06
-
+13
2,20
4,20
2,40
1,44
1,53
1,15
-
+13
Konačni pobjednik
A1
A2
1,40
2,50
+13
1,55
2,15
+13
1,70
1,90
+12
1,10
5,00
+13
1,70
1,90
+13
Zbir golova
L1
L2
4,5
4,00
1,20
+13
5,5
2,30
1,55
+13
6,5
1,75
1,95
+13
4,5
3,20
1,30
+13
5,5
2,00
1,70
+13
6,5
1,60
2,20
+13
3,5
3,20
1,30
+12
4,5
2,00
1,70
+12
5,5
1,60
2,20
+12
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
4,5
4,50
1,15
+13
5,5
2,40
1,50
+13
6,5
1,80
1,90
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,90
1,30
+13
-1,5
2,15
1,55
+13
-1,5
2,90
1,30
+12
-1,5
1,45
2,40
+13
-1,5
2,40
1,45
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,20
2,60
3,50
1,19
1,49
1,35
+13
2,45
2,50
3,15
1,24
1,39
1,38
+13
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+12
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+13
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem