Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,00
4,30
2,65
1,37
1,64
1,14
-
+13
2,45
4,20
2,15
1,55
1,42
1,15
-
+7
2,00
4,30
2,65
1,37
1,64
1,14
-
+7
uto 19:15
2,45
4,20
2,15
1,55
1,42
1,15
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
1,60
2,05
+13
1,60
2,05
+7
uto 19:15
1,90
1,70
+7
Zbroj golova
L1
L2
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,70
1,35
+13
uto 19:15
+1,5
1,30
2,90
+7
-1,5
2,70
1,35
+7
+1,5
1,30
2,90
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,60
2,45
3,00
1,26
1,35
1,39
+13
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+7
2,60
2,45
3,00
1,26
1,35
1,39
+7
uto 19:15
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem