Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+7
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
1,70
1,90
+7
Hendikep
H1
H2
-7,5
3,30
1,30
+7
-1,5
1,85
1,85
+7
Zbir poena
L1
L2
159,5
1,85
1,85
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem