Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,60
8,50
2,75
1,35
2,08
-
-
+3
3,45
9,00
1,40
2,49
1,21
-
-
+3
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+3
2,20
8,00
1,90
1,73
1,54
-
-
+3
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+3
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+3
3,20
6,00
1,50
2,10
1,20
-
+3
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+3
2,15
5,50
2,00
1,55
1,47
-
+3
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+3
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+3
1,85
1,85
+3
1,85
1,85
+3
1,85
1,85
+3
1,85
1,85
+3
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem