Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,55
8,00
2,90
1,30
2,13
-
-
+3
1,60
8,00
2,80
1,33
2,07
-
-
+3
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,65
6,00
2,65
1,30
1,85
-
+3
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+3
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+3
1,85
1,85
+3
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem