Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,60
14,00
2,40
1,44
2,05
-
-
+5
1,85
13,00
2,05
1,62
1,77
-
-
+5
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+5
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+5
2,05
13,00
1,85
1,77
1,62
-
-
+5
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,70
8,00
2,25
1,40
1,76
-
+5
1,95
7,50
2,00
1,55
1,58
-
+5
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+5
1,85
8,00
2,05
1,50
1,63
-
+5
2,00
7,50
1,95
1,58
1,55
-
+5
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,00
30,00
7,00
18,00
75,00
23,00
5,50
23,00
2,85
+5
2,25
27,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,40
+5
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+5
2,15
28,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
27,00
2,55
+5
2,40
28,00
5,75
20,50
70,00
19,00
5,75
27,00
2,25
+5
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,52
2,20
+5
1,75
1,85
+5
1,30
2,90
+5
1,65
2,00
+5
1,85
1,75
+5
1,35
2,70
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem