Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+5
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+5
1,60
14,00
2,40
1,44
2,05
-
-
+8
1,60
14,00
2,40
1,44
2,05
-
-
+5
1,65
14,00
2,30
1,48
1,98
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,45
8,00
1,60
1,88
1,33
-
+5
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+5
1,70
8,00
2,25
1,40
1,76
-
+8
1,70
8,00
2,25
1,40
1,76
-
+5
1,75
8,00
2,20
1,44
1,73
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
3,15
25,00
5,50
25,00
75,00
17,00
9,00
30,00
1,75
+5
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+5
2,00
30,00
7,00
18,00
75,00
23,00
5,50
23,00
2,85
+8
2,00
30,00
7,00
18,00
75,00
23,00
5,50
23,00
2,85
+5
2,05
29,00
6,25
18,00
75,00
25,00
5,75
28,00
2,80
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
2,40
1,45
+5
1,47
2,35
+5
1,52
2,20
+8
1,52
2,20
+5
1,57
2,10
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+8
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem