Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,25
6,50
6,50
1,05
3,25
1,05
-
+5
3,60
5,20
1,55
2,13
1,19
1,08
-
+5
5,20
5,50
1,35
2,67
1,08
1,07
-
+5
1,35
5,50
5,20
1,08
2,67
1,07
-
+5
7,50
7,00
1,20
3,62
1,02
1,03
-
+5
čet 20:30
1,20
7,00
7,50
1,02
3,62
1,03
-
+5
Hendikep
H1
H2
čet 20:30
-1,5
1,35
2,70
+5
+1,5
1,70
1,90
+5
-1,5
1,45
2,40
+5
+1,5
2,70
1,35
+5
-1,5
1,60
2,05
+5
+1,5
2,05
1,60
+5
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+5
3,90
2,70
2,00
1,60
1,15
1,32
+5
4,20
3,20
1,65
1,80
1,09
1,18
+5
1,65
3,20
4,20
1,09
1,80
1,18
+5
5,80
3,80
1,40
2,25
-
1,12
+5
čet 20:30
1,40
3,80
5,80
-
2,25
1,12
+5
Prva trećina / Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,50
17,00
24,00
5,40
9,00
12,00
13,00
17,00
10,00
+5
7,00
14,00
12,00
8,30
8,50
5,00
21,00
14,00
2,15
+5
9,00
15,00
13,00
9,00
9,00
5,20
23,00
16,00
1,70
+5
1,70
16,00
23,00
5,20
9,00
9,00
13,00
15,00
9,00
+5
11,00
17,00
13,00
12,00
10,00
5,50
24,00
18,00
1,40
+5
čet 20:30
1,40
18,00
24,00
5,50
10,00
12,00
13,00
17,00
11,00
+5
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
čet 20:30
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem