Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,65
4,30
3,70
1,19
1,99
1,14
-
+13
2,90
4,10
1,90
1,70
1,30
1,15
-
+13
1,65
4,30
3,70
1,19
1,99
1,14
-
+13
1,80
4,20
3,20
1,26
1,82
1,15
-
+13
1,85
4,00
3,10
1,26
1,75
1,16
-
+13
1,95
4,00
2,85
1,31
1,66
1,16
-
+13
2,20
4,00
2,45
1,42
1,52
1,16
-
+12
2,55
3,90
2,15
1,54
1,39
1,17
-
+13
2,00
4,20
2,65
1,35
1,62
1,14
-
+13
Konačni pobjednik
A1
A2
Zbroj golova
L1
L2
4,5
4,00
1,20
+13
5,5
2,20
1,60
+13
6,5
1,70
2,00
+13
4,5
4,00
1,20
+12
5,5
2,20
1,60
+12
6,5
1,70
2,00
+12
4,5
4,50
1,15
+13
5,5
2,40
1,50
+13
6,5
1,80
1,90
+13
4,5
4,50
1,15
+13
5,5
2,55
1,45
+13
6,5
1,85
1,85
+13
4,5
2,70
1,40
+13
5,5
1,90
1,80
+13
6,5
1,50
2,40
+13
4,5
4,50
1,15
+13
5,5
2,40
1,50
+13
6,5
1,80
1,90
+13
4,5
4,00
1,20
+13
5,5
2,20
1,60
+13
6,5
1,70
2,00
+13
4,5
2,90
1,35
+13
5,5
1,95
1,75
+13
6,5
1,55
2,30
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,40
1,45
+13
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
2,50
1,40
+13
+1,5
1,30
2,90
+13
-1,5
2,70
1,35
+13
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
2,40
1,45
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,20
2,50
3,80
1,17
1,52
1,40
+13
3,25
2,45
2,45
1,40
1,22
1,40
+13
2,20
2,50
3,80
1,17
1,52
1,40
+13
2,35
2,50
3,40
1,21
1,43
1,38
+13
2,45
2,45
3,30
1,22
1,40
1,40
+13
2,55
2,35
3,25
1,22
1,36
1,43
+13
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+12
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+13
2,60
2,40
3,10
1,25
1,35
1,41
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem