Osnovna ponuda
1
2
1,70
2,00
+12
1,25
3,60
+13
9,00
1,03
+13
1,70
2,00
+12
1. set
IS1
IS2
1,75
1,95
+12
1,30
3,20
+13
6,30
1,08
+13
1,75
1,95
+12
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
2,10
6,50
6,50
2,40
+12
1,45
9,00
5,50
4,60
+13
9,00
8,00
17,00
1,10
+13
2,10
6,50
6,50
2,40
+12
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
2,80
3,50
3,50
3,60
+12
1,60
3,70
6,00
7,00
+13
17,00
13,00
5,20
1,15
+13
2,80
3,50
3,50
3,60
+12
Broj setova
T2S
T3S
1,60
2,10
+12
1,35
2,70
+13
1,12
4,60
+13
1,60
2,10
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem