O nama

Puni naziv:  Društvo za promet i usluge , export-import ""Vezuv "" D.O.O. PODGORICA
Skraćeni naziv:  Vezuv D.O.O.
Sjedište i adresa:  Trg nezavisnosti bb, Podgorica, Crna Gora
Osnovna djelatnost:  Kockanje i klađenje
Telefon:  +382 20 210 147
Telefaks:  +382 20 230 606
Info telefon za igrače:  +382 69 100 710/ 711
Email:  podrska@volcanokladionice.me
Web adresa: www.volcanokladionice.me
Registarski broj:  5 – 0077504 / 014 – Centralni registar privrednih subjekata poreske uprave Crne Gore
PIB:  02297060
Godina osnivanja:  1999
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem